Fisheries Minister clarifies Gambia-EU fishing deal