Liberia: Japan to construct fishing port in Buchanan